Inštitut za arhitekturo in urbanizem GENIUS LOCI so ob realizaciji skupnega prvonagrajenega natečajnega projekta za World Trade Center ustanovili arhitekti Andrej Černigoj, Jadranka Grmek, Dejan Bevc in Janez Kuzman. Ime »genius loci« (značilnost kraja) nakazuje dobro poznavanje urbanizma in geneze mesta v najširšem smislu, pridobljeno v času delovanja na Ljubljanskem urbanističnem zavodu. Projekt za World Trade Center, ustanovitev privatnega Inštituta za arhitekturo in urbanizem ter nova naročila so omogočili skupini bolj poglobljeno delovanje tudi v arhitekturi, ki je danes poleg urbanizma primarna dejavnost v razponu od velikih urbanih gradenj do manjših intervencij v primestnem prostoru.

 

V središču zanimanja skupine so nove možnosti arhitekturnega izraza v odpirajočem se prostoru modernih smeri. Poglobljeno razumevanje konteksta ne rezultira v posnemanju in preprosti modifikaciji znanega temveč v pomensko zanimivi, likovno močni ter s sodobno tehnologijo pogojeni zamisli, ki je izpeljana s premišljeno kompozicijo zunanjih in notranjih volumnov, inovativno uporabo materiala, strukture, barv in svetlobe. Pomembna je učinkovita funkcionalna zasnova in fleksibilno prilagajanje omejitvenim faktorjem tekom projektiranja in gradnje.

 

Od ustanovitve leta 1991 delujemo v lastnih prostorih v World Trade Centru Ljubljana, ki nudi prijazno okolje tako zaposlenim kot našim poslovnim partnerjem doma in v tujini. Osebni pristop, spremljanje razvoja stroke, obvladovanje celotnega procesa načrtovanja od urbanizma do arhtekture, mreža stalnih sodelavcev za posamezna specializirana področja in popolnoma računalniško podprto delo zagotavljajo ob konkurenčnih cenah najvišji nivo storitev in najkrajše možne roke. To dokazujejo tudi številne nagrade in uspešne realizacije ter naročila renomiranih investitorjev.