GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o. se nahaja v kompleksu World Trade Center Ljubljana na križanju Dunajske ceste in severne obvoznice. Dostop na parkirišče je s servisne ceste ob obvoznici.

Poslovni prostori inštituta so v prvem nadstropju in na terasi nizkega objekta Nakupovalne galerije za pisarniškim stolpom. Vhod je z rotunde, okrogle piazzette na pokriti ulici s stopniščem in pozlačeno skulpturo konja.


GENIUS LOCI, Institute of architecture and Urbanism is located within the complex World Trade Center Ljubljana on the crossing of Dunajska /main street and northern ring road. Access to the parking facilities is from the secondary street along the ring road.

Offices of the Institute are on the first floor and terrace of the lower Shopping gallery building behind the office tower. The entrance is from rotunda, a circular piazzetta on the covered mall with staircase and golden horse sculpture.