Genius loci,
Inštitut za arhitekturo
in urbanizem, d.o.o.

Dunajska 158,
1000 Ljubljana
tel.: 01 53 007 52 do 59
fax: 01 53 007 60
www.genius-loci.si

identifikacijska številka:
SI-96614013
poslovni račun:
02085-0019825128
matična številka:
5499429
 

E-pošta: