Dejan BEVC, univ.dipl.inž.arh.

Izobrazba
Diploma na FAGG-Oddelek za arhitekturo Univerze v Ljubljani, doc.Vladimir Brezar, 1978
Strokovni izpit, 1990
Izpit za odgovornega revidenta, 2005


Delovne izkušnje
Projektivni biro Ingrad Celje, 1973-1974,
Ljubljanski urbanistični zavod -
Skupina Marjan Vrhovec in Barbara Furlan, 1978-1982
Skupina LJ 2000, 1983-1990, vodja skupine 1990
Enota za raziskave, 1991-1992,
Samostojni kulturni delavec, 1993-1994,
Genius Loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, solastnik 1994 -