Vaši podatki

Dejan BEVC, univ.dipl.inž.arh.
Genius loci, d.o.o.
Dunajska 158
1000 Ljubljana
telefon:
01 53 007 56 do 57
gsm:
041 718296
faks:
01 53 007 60

pooblaščeni arhitekt in revizor:
ZAPS 0098 A