doc.mag. Andrej ČERNIGOJ, univ.dipl.inž.arh.

Izobrazba
I. gimnazija v Ljubljani, 1968
Diploma na FAGG-Oddelek za arhitekturo Univerze v Ljubljani, prof.Edo Ravnikar, 1974
Strokovni izpit 1978
Magisterij na School of Architecture and Urban Planning (University of California Los Angeles), 1979-81, nostrifikacija 1983
Štipendija Raziskovalne skupnosti Slovenije za študij v ZDA, 1979
Štipendija UCLA za študij na School of Architecture and Urban Planning, 1980
Fulbrightova štipendija, 1981 
Podiplomski študij na Švedskem (Royal Academy), 1982
Priznanje pomembnih umetniških del na področju arhitekture, FA UL, 2012
Izvolitev v naziv DOCENT za področje arhitekture, FA UL, 2014

Delovne izkušnje
Investa (prof. Kerševan), 1971
Mellvin&Partners v Londonu, 1972
IZTR (ing.Uršič), 1973
Demonstrator na FAGG (prof.M.Mušič, Zgodovina arhitekture), 1973
Demonstrator na FAGG (prof.E.Ravnikar, Urbanizem in javne zgradbe), 1974
Studio prof.Ravnikarja, 1974
Asistent na UCLA (prof.Kamnitzer, Urbanizem), 1980-1981 
Urban Inovations Group v Los Angelesu (Charles Moore, Frank Ghery, Cesar Pelli, ....), 1981,
Ljubljanski urbanistični zavod
Planerski sektor 1976-79
Enota za raziskave (status raziskovalca) 1981-92, vodja enote 1985-1992
Samostojni kulturni delavec s statusom umetnika, 1992-94
Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, solastnik in direktor 1994-
Gostujoči predavatelj na Katedri za arhitekturo FG UM (Studio III), 2010-

Priznanje Platinasti svinčnik za obsežnejši arhitekturni opus
Zbornica arhitekturo in prostor Slovenije, 2009