Osrednji del Celja,
Republiški natečaj za programsko-urbanistično zasnovo odrednjega dela Srce v Celju

Preko prostora potencialne razširitve središča Celja proti severu je položena regulacijska mreža 50/50 m, ki v svojem merilu posnema drobno strukturo obstoječega mesta. Zaradi izrazito lijakaste oblike obravnavanega prostora pa v smeri proti mestu ta mreža rahlo konvergira. Kot zgodovinska značilnost mesta je ohranjen tovarniški predel stare cinkarne s tem, da se prenovi in dobi novo, središčni legi ustrezno vsebino. Za povezavo z obstoječim sredisščem mesta je v osi nove železniške postaje predlagana specifično oblikovana pespot z intenzivnim poslovnim programom.