Novi Beograd,
mednarodni natečaj za izboljšanje urbane strukture Novega Beograda

V nasprotju s trenutno obstoječo težnjo po vsesplošni zgostitvi zazidave celotnega območja Novega Beograda prinaša projekt nekoliko bolj razdelan predlog. Po eni strani sprejema intenzivno reurbanizacijo z drobnejšimi dopolnitvami v smislu robne zazidave, ki naj oblikuje urbane prostore ulic in trgov, vključujoč tudi urbanizacijo preširokih obrežnih pasov Save, po drugi strani pa zagovarja ohranitev najznačilnejšega osrednjega dela Novega Beograda, to je območja geometrijsko pravilno zasnovanega kvadrata 1600/1600 m, kot kulturno zgodovinske dediščine oziroma edinstvenega primera CIAM-skega urbanizma v svetu, izraženega tu v svoji najčistejši obliki in v velikem merilu.
Območje Novega Beograda znotraj velikega kvadrata smo simbolično imenovali »Forbidden city«. V središčnem nepozidanem kvadratu 400/400 m je kot antiteza začrtano novo naselje z geometrijsko istovetno, a natanko 4-krat manjšo zasnovo uličnega omrežja in z jasno izraženimi ulicami in trgi ter različno velikostjo karejev, ki je podrejena tipologiji stanovanjskih in poslovnih stavb. Novo naselje smo simbolično imenovali »Forgotten city«. To naselje s svojim drobnim merilom opozarja na nehumane razsežnosti Novega Beograda, obenem pa nadomešča tudi njegov manjkajoči genius loci po zgledu rimskega Singidunuma v Beogradu in Taurunuma v Zemunu, s svojo geometrično sorodnostjo pa povezuje novo z obstoječim.