Severni Mostar,
Zvezni natečaj za idejno urbanistično ureditev severne smeri razvoja Mostarja

Območje severne razvojne smeri mesta v Bijelopoljski kotlini je tako obsežno, da načrtovanje njegovega razvoja zahteva tudi analizo in morebiten popravek urbanističnih načrtov za osrednjo in južno kotlino Mostarja.
Osnovni podmeni pri urbanističnem načrtovanju razvoja v severni smeri sta naslednji. Prvič, da je območje Sjeverni logor, Raštani, Sutina in novo osrednje pokopališče integralni del mesta v osrednji kotlini, zaradi česar je še preostali prostor treba nameniti eminentnejšim mestnim programom, za katere v ožjem središču ni več prostora. In drugič, da je Bijelopoljska kotlina z osrednjim naseljem Potoci in samostojnima naseljema Vrapčiči in Salakovac zaradi precejšnje oddaljenosti od središča Mostarja urbana celota zase, podobno kot Buna z Blagajem v južni kotlini.
Podrobnejši načrt urbanega razvoja naselja Potoci upošteva vse morfološke značilnosti prostora, predvsem pa rahlo koncentrično strukturo parcel na zavoju Neretve. Na tem mestu je ob novoustvarjenem jezeru nad jezom hidroelektrarne Mostar predlagana graditev novega središča naselja Potoci in posredno tudi celotne severne kotline. Naselje naj bi se torej z reprezentativnejširni, tudi turističnimi programi obrnilo k reki oziroma jezeru, na drugi strani, ob avtomobilski cesti, pa naj bi iz ekoloških razlogov namestili proizvodne obrate. Obstoječa regionalna cesta se bo po izgradnji avtomobilske ceste in obvoznice na delu, ki poteka skozi razširjeni prostor naselja, spremenila v glavno avenijo z drevoredom, prečno nanjo pa bo v osi mostu čez zajezeno Neretvo potekala druga osrednja ulica naselja z intenzivnim mestnim programom.