Modri kvadrat,
poslovni objekt (realizacija 2008)

Modri kvadrat je zasnovan kot racionalna, nizko-gosta struktura pisarniških površin, primerna za dejavnosti, ki zahtevajo veliko manjših pisarn in stik s strankami.

Osnovni stavbni volumen, obdelan v grobi antracitni terracotti, povzema obliko maksimalnih urbanističnih gabaritov. Vanj so zarezani atriji, ki gradbeni volumen zrahljajo in vnesejo v njegovo notranjost svetlobo, zrak in zelenje. Notranji prostor prepletejo z zunanjim, arhitekturno kompozicijo pa dopolnijo s kontrastom, ritmom in dinamiko. Zarezani atriji imajo, za razliko od zunanje lupine, refleksno gladko belo stekleno fasado in so na koncu preko velike steklene stene odprti v osrednjo avlo. Odprtost stavbe in preplet pravilne konstrukcijske strukture z naključnimi elementi odražata bolj prijazen značaj državne institucije.

Glavni vhod na severni strani je obeležen s transparentno modro stekleno kocko, prostorskim »modrim kvadratom«, na južni strani pa poševne betonske stene poleg sekundarnega vhoda označujejo in zastirajo uvozno izvozne klančine podzemne javne garaže.

Celoten kompleks povezuje osrednja večetažna avla oziroma interna ulica, ob kateri so vertikalna jedra za dostop do pisarn v nadstropjih in parkirne hiše v kleti. Zagotavlja čitljivost in enostavno orientacijo v relativno veliki stavbi ter nudi prostor za stik s strankami. Razgibana je s paleto različnih barvnih ploskev, v visokem fluidnem prostoru pa na različnih nivojih lebdijo volumni sejnih sob in govorilnic ter galerijski hodniki in mostički, ki ustvarjajo raznolike priložnosti za stike med zaposlenimi.

Prečno postavljene pisarniške lamele so internega značaja in imajo interno sekundarno jedro s stopniščem in servisnimi prostori. Pisarne imajo klimatsko enostavno obvladljivo severno oziroma južno orientacijo.