Vaši podatki

mag. Andrej ČERNIGOJ, univ.dipl.inž.arh.
Genius loci, d.o.o.
Dunajska 158
1000 Ljubljana
telefon:
01 53 007 52 do 53
gsm:
041 718888
faks:
01 53 007 60

pooblaščeni arhitekt in revizor:
ZAPS 0056 A
pooblaščeni prostorski načrtovalec:
ZAPS 0004 P