Jadranka GRMEK, univ.dipl.inž.arh.

Izobrazba
I. gimnazija v Mariboru, 1974
Diploma na FAGG-Oddelek za arhitekturo Univerze v Ljubljani, prof.Edo Ravnikar, mentor doc.Janez Koželj, 1979
Strokovni izpit, 1990
Podiplomski študij v Oxfordu v Angliji, 1990

Delovne izkušnje
Studio MSSV, prof. P. Skalar, 1976-1977 (grafično oblikovanje)
Medico engineering, 1978
Ljubljanski urbanistični zavod
Skupina za prenovo (vodja skupine Jure Lenard, udia), 1979-1985
Enota za raziskave (vodja skupine mag. A.Černigoj, udia), 1985-1992
Samostojni kulturni delavec, 1992-1994
Genius Loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, solastnica 1994-