Antonov trg - poslovno,

poslovno stanovanjski center 

Tržaška cesta, Ljubljana

(projekt 1997)