Titova cesta,

urbanistična ureditev ceste z obrobjem od Tivolske ceste do Ruskega carja

(projekt 1996)