Duka,
poslovna stavba ob Dunajski cesti v Ljubljani (rekonstrukcija trgovsko poslovne hiše Lesnina)
izbor za realizacijo na vabljenem natečaju 1998