Brod,
večstanovanjski objekt ob Tacenskem mostu v Ljubljani
projekt 1999