Maketa Ljubljane,
Maketa Ljubljane na Prešernovem trgu v Ljubljani (oblikovanje podstavka in umestitev v prostor),