Pošta WTC,
arhitektura in notranja oprema poštne enote v Ljubljani
projekt 1993