Komenskega,
urbanistično arhitektonska rešitev območja ob Komenskega ulici v Ljubljani

Rekonstrukcija osrednjega dela območja je namenjena pretežno stanovanjski gradnji in prenovi drobne storitvene dejavnosti in obrti, značilne za to območje mestnega središča. Merilo in tipologija nove urbane strukture upošteva dejstvo, da leži območje na prehodu iz večje karejske zazidave ob Komenskega in Resljevi cesti v drobno, prenovljeno srednjeveško zazidavo ob Trubarjevi in Vidovdanski cesti. Rekonstrukcija osrednjega dela povzema tudi značilno progasto parcelacijo prečno na Trubarjevo cesto. Na tej osnovi so med novo drobno zazidavo ob Komenskega ulici in ohranjeno zazidavo obrobja Trubarjeve ceste izoblikovane tri ozke javne prečnice za pešce. Preostali odprti prostor zapolnjujejo manjša poljavna zazelenjena dvorišča, ki so značilna za ohranjeno zazidavo ob Trubarjevi cesti.
Nova elementa identifikacije sta dve urbani žarišči, in sicer na vogalu proti Taboru in ob Zmajskem mostu. Obe žarišči sestavljata specifično oblikovana vogalna poslovna stavba ter manjša piazzetta oziroma zimski vrt z drobnejšim gostinsko-trgovskim programom. V primeru izgradnje predvidene podzemne trase mestne železnice je iz obeh piazzett predviden tudi dostop do podzemnega postajališča.