Elektro,
urbanistično arhitektonska rešitev območja med Čufarjevo in Slomškovo ulico v Ljubljani

Osnovni motiv rekonstrukcije območja izhaja iz njegove očitne dvojnosti. Vzhodno polovico kareja zaseda delovna organizacija Elektro Ljubljana-mesto s svojo staro, zgodovinsko pomembno opečno stavbo in novo, razširjeno poslovno stavbo. Drugi, zahodni del, je pretežno namenjen stanovanjem. Zidava je karejska. Urejena so podzemna parkirišča. Veliko notranje dvorisce je javna parkovna površina z urejenimi igrišči in počivališči. Mnogi prehodi ga povezujejo z uličnimi prostori.

Na stiku obeh programov je oblikovan nov javen mestni prostor v obliki ulice za pešce. Ta se na sredini, na mestu kjer stoji eden zadnjih velikih dimnikov, razširi v polkrožen trg. Ulica in trg postaneta s pomočjo manjših raznovrstnih lokalov okolje, kjer se funkcije stanovanja in dela prepletajo v živahnem mestnem utripu.