Kapitelj,

poslovno stanovanjski kompleks

Poljanski nasip, Ljubljana

(realizacija 2000)

Kompleks Kapitelj obsega poslovno palačo ob Poljanskem nasipu in stanovanjsko stavbo ob Barvarski stezi. Povezuje ju dvoetažna nakupovalna galerija, ki na neopazen način premošča višinsko razliko med nabrežjem in višje ležečo Poljansko cesto. Obe stavbi dokončno definirata območje mestnega kareja, ki sta ga doslej nakazovali zgradbi Dnevnika in tiskarne Ljudska pravica. Nova zazidava je razpeta med drobno strukturo srednjeveške Ljubljane ob Poljanski cesti in nizom reprezentančnih palač ob Ljubljanici, kar se odraža v oblikovanju in koloritu nove arhitekture. Hladni zeleni toni obrežja prehajajo v tople opečne barve srednjeveške ulice.

Poslovna palača ob Poljanskem nasipu je pendant secesijski stavbi bivše tiskarne, sedanje Pravne fakultete. Ločno ukrivljena fasada reflektira meander Ljubljanice, ostro zasekan zaključek pa pravokotni iztek Barvarske steze. Vzorec steklene fasade je moderna interpretacija kontrastne čipkaste strukture sosednje secesijske stavbe. Fasadni mozaik opušča ortodoksno delitev na pasove oken in parapetov ter se izogiba monotoniji popolnoma gladkih steklenih fasad. S kamnom obložen parterni del povzema tipiko rustikalno obdelanega pritličja bivše tiskarne, dvoetažne arkade pa s svojo višino sledijo vencu Plečnikovih tržnic in opozarjajo na njegovo trgovsko vsebino.

Stanovanjska stavba ob Barvarski stezi s svojimi vhodnimi kubusi ohranja zgodovinski spomin na nekdanje merilo zazidave, na drugi strani pa se z izpostavljenimi ložami obrača proti Gradu. Sicer celovit blok je ob Poljanski cesti členjen na manjši, arhitekturno drugače obdelan stavbni volumen, ki se prilagodi srednjeveški zazidavi in Plečnikovemu Pegleznu.

Ohranjanje historičnih gabaritov, programska pestrost in arhitekturna osvežitev so zagotovli, da se je kompleks Kapitelj na nekdaj degradiranem območju mestnega središča organsko stopil z obstoječim urbanim tkivom in v širše območje vnesel novo življenje.