Maribor City 1,

trgovsko poslovni center

oblikovanje zunanjosti

Titova cesta, Maribor

(realizacija 1996)

Pri projektu Maribor City gre za oblikovanje fasadnega ovoja, saj je bila stavba sicer že določena in delno tudi zgrajena. Glede na veliko stavbno maso je bilo osnovno izhodišče, da je fasada členjena v manjše ploskve in kolikor so dopuščali pogoji tudi reliefno razgibana. Zaradi omejenim sredstev je bila izbrana kombinacija ometa in kamna, lokalnega tonalita. 

Najbolj razgiban je severni del stavbe ob katerem poteka glavna peš povezava med avtobusno postajo in starim mestnim jedrom in kjer je pod Titovo cesto podhod. V tem delu je nekaj motivov z refleksijo na hrib Piramida s trtami v ozadju, ki vnašajo v sicer ortogonalno kompozicijo kontrastne poševnine.