Križevniška,

urbanistično arhitektonska rešitev kareja

Križevniška, Ljubljana

(1987)