Lesnina,

poslovna stavba

Ljubljana

(nateèaj 1986)

Še neizoblikovan prostor ob Parmovi cesti, kjer osamljeno stoji poslovna stavba, naj bi se razvil v poslovno-trgovsko središče Lesnine z izrazito lastno podobo.
Obstoječemu poslovnemu objektu je vzporedno dodan še en objekt približno enakih dimenzij. Ves skupni program novega poslovno-trgovskega središča, vključno z manjšo dvorano, je postavljen v arhitektonsko razgiban prostor med njima. Zaradi utesnjenosti Parmove ceste, po drugi strani pa zaradi ugodne izpostavljenosti stavbe proti Samovi cesti je predviden nov skupni osrednji vhod s severne strani, in sicer skozi poudarjeno rumeno vstopno stavbo, zasukano iz osi Parmove ceste v os Podmilščakove ulice. Rumena vstopna stavba deluje kot grafični simbol celotnega kompleksa Lesnine ter ustvarja močno zaznavno identiteto trga pred njo, obenem pa s svojim merilom ohranja dialog med novimi stavbami in obstoječimi kubusi enodružinskih hiš ob trgu in vzdolž Podmilščakove ulice.