Vaši podatki

Jadranka GRMEK, univ.dipl.inž.arh.
Genius loci, d.o.o.
Dunajska 158
1000 Ljubljana
telefon:
01 53 007 54 do 55
gsm:
041 664106
faks:
01 53 007 60

pooblaščena arhitektka in revizorka:
ZAPS 0038 A