Tehnopolis Celje,
idejni projekt 2008

Natečajno območje predstavlja osrednji prostor širšega novega razvojnega območja Celja med Kidričevo in železnico oziroma Voglajno, ki ga je v preteklosti najbolj zaznamovala Cinkarna Celje, obenem pa leži ob glavnem vstopu v mestno središče s severa. Zato predlagamo na tem mestu vertikalni poudarek v obliki arhitekturne ikone, ki bo poleg lažje orientacije v prostoru ter vizualne in mentalne povezave z mestnim središčem ustvarila nov genius loci tega predela, pa tudi simbol novega Celja.  

V skladu z že izdelanim zazidalnim načrtom prevzame nova zazidava v natečajnem območju motiv sproščenih neortogonalnih gradbenih linij, ki izhaja po eni strani iz lomljenja sicer pravilnih zazidalnih smeri V-Z ob Kidričevi zaradi zavoja Voglajne, železnice in Mariborske ceste, po drugi strani pa vnaša v prostor bolj humano noto in opozarja na pomembnost sproščenosti in kreativnosti tudi v tehničnih dejavnostih. 

Poslovni del nove zazidave obsega parterni volumen v obliki karejskega bloka višine P+3, v katerem je Finančni center in Kongresni center, ter poslovni stolp višine P+20 z razglednim Sky lobbyjem na terasi, ki je postavljen v »izrezani« vogal parternega volumna tako, da ustvari pred stolpom manjšo piazzetto, proti kongresnemu centru pa manjši atrij. Stolp je postavljen na vizualno najbolj izpostavljeno točko širšega območja nove zazidave, saj stoji v osi osrednje ceste A, obenem pa je postavljen neposredno ob glavno prečno pešpot, tako da je dobro viden tudi s križišča Mariborske in Kidričeve ceste.

V kompoziciji poslovnega dela je za ulično fasado parternega dela simbolično uporabljen Cinkotit, kot historični spomin na nekdanjo Cinkarno (notranja fasada proti atriju je v celoti steklena), za zunanjo plast dvojne fasade na stolpu pa prosojna trikotna polja stekel v rumenem odtenku, kot likovna interpretacija celjske zvezde.  Pasovi cinkotita na parternem delu so položeni v različnih smereh, kar prispeva k likovni členitvi fasade in dinamiki, vanj pa so zarezani horizontalni pasovi oken. Stekla na stolpu so potiskana z rahlim rumenim vzorcem, posamezna trikotna polja stekel pa so nameščena pod nekoliko različnimi koti, da z različnimi odsevi ustvarjajo žlahtno kristalinsko formo, ki postane še bolj zanimiva in atraktivna ob notranji osvetlitvi ponoči ter daje stavbnemu volumnu izrazito identiteto.

Stanovanjski del nove zazidave je oblikovan kot niz prečno na cesto postavljenih stanovanjskih objektov, med katerimi so zazelenjeni stanovanjski atriji po sredini pa jih povezuje široka površina za pešce. Struktura povzema lomljene zazidalne linije zazidalnega načrta, ki ustvarjajo prostorsko dinamiko in raznolikost, zaradi stanovanjskega programa pa so globine stavbnih blokov precej zmanjšane.

Območje, ki je zamišljeno kot  Center nove bivalne kulture, narekuje po našem mnenju bistveno bolj human pristop, kot  izhaja iz trenutne prenapete podjetniške logike v Sloveniji. Vsa stanovanja so orientirana proti jugu ali jugozahodu ter obenem maksimalno izkoriščajo lepe vedute proti gričevju z arhitekturnimi poudarki na južnem robu celjske kotline.  Enostranska orientacija objektov poleg tega preprečuje neprijetne poglede v lonec ali spalnico soseda. Gostota zazidave pušča dovolj zunanjega prostora med objekti, kjer so na 1m debelem nasutju predvideni zeleni atriji z manjšimi drevesi.

Deli pritličij stanovanjskih objektov so izrabljeni za lokale, poleg tega pa so ob robovih atrijev postavljeni manjši gostinsko trgovski paviljoni poligonalne oblike, ki skrbijo za programsko pestrost  in dodatno definirajo robove javnega in poljavnega prostora.

Sproščenost in naključna usmerjenost sicer ravnih linij je glavni motiv tudi pri oblikovanju zunanjega prostora. Za osrednjo cono za pešce z lijakastim trgom  je značilen vzorec poligonalnih ploskev, tlakovanih z različnimi ortogonalno položenimi tlaki,  na »izrezanem« delu poslovnega kareja pa so polja med v različne smeri položenimi linijami kovinskih trakov zapolnjena z razlivnim tlakom.