Cerkev Vir pri Domžalah,

(natečaj 2000)

˝Vedno odprta vrata˝ je prvo sporočilo arhitekture nove župnijske cerkve, kjer dve navznoter zasukani steni glavne fasade ob cesti, obdelani kot velika masivna lesena vrata, vabita v notranjost.
Za osnovno arhitekturno kompozicijo cerkve sta značilna dva volumna glavne in prečne ladje, ki tvorita klasično križno zasnovo. Vendar njuna različnost nakazuje preplet starih vrednot z modernim načinom življenja. V volumnu prečne ladje je namreč poudarjena vertikalnost, značilna za starejše cerkve, v volumnu glavne ladje pa horizontalnost, opazna pri novejših cerkvah. Poleg tega je fasadna obdelava prečnega volumna bolj klasična, v kamnu, obdelava fasade glavnega volumna pa je drznejša, moderna, izdelana v kombinaciji vidnega, z opažem ustrezno strukturiranega betona in lesenih ploskev.