Kare A,

Poslovni objekt v Kranju

(idejni projekt)

Poslovna zazidava Trojčki v Kranju je zasnovana kot kompozicija treh podolgovatih stavbnih volumnov, lebdečih nad transparentnim parternim delom, ki zapirajo ter zaokrožujejo osrednji trg v Kranju. Višinsko so poravnani s sosednjo gimnazijo in se nato proti višjim stavbam na severu  rahlo dvigajo. Cezure med stavbnimi volumni rahljajo stavbno maso in nadaljujejo polno-prazni ulični ritem prosto stoječih objektov. Gradbene smeri sledijo subtilnemu zavoju uličnega loka in poudarijo zaokroženost trga.

Podolgovati stavbni volumni se na zadnji strani raztezajo proti odprtemu prostoru Save. Konzolni previsi opozarjajo na odsekan naravni rob in omogočajo, da se ozelenjen breg pod daljšo severno lamelo neovirano prelije proti vrtu sosednje Bežkove vile.

Oblikovanje glavne reprezentančne fasade na mestni strani nadaljuje značilno heterogeno uporabo fasadnih materialov na stavbah ob glavnem trgu. Plastično ometanim klasicističnim stavbam ter modernističnim objektom iz kortena in vidne opeke je, današnjemu času primerno, dodana dvojna fasada z zunanjim plaščem iz potiskanega stekla.   

Nagelj, jelen, golob, trije »digitalni« etnološki motivi, povzeti iz slovenskih vezenin, so uporabljeni kot ornament oziroma vzorec na zastekljenih ravninah dvoplastnih glavnih fasad. Stekleni plašč je kot vezenina napet med jeklene okvirje. Izbrani motivi so v pravilnem rastru aplicirani na posamezne plošče, le te pa so razporejene na fasadni »tkanini« tako, da se isti motiv ponovi še v merilu celote. Križni pritrdilni elementi dodatno prispevajo k  vtisu lahkotne razpete vezenine.