Antonov trg - stanovanja,

stanovanjska zazidava

Tržaška cesta, Ljubljana

(natečaj 2004)