Rektorat Univerze na Primorskem,

Rektorat Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične študije

Koper

(natečaj 2003)