Mesarski most,
natečaj 2008

Mesarski most sledi Plečnikovemu inovativnemu in kontekstualno poglobljenemu načinu razmišljanja, a je oblikovan sodobno, brez posnemanja klasične likovne govorice. Osnovna značilnost današnje situacije je, da se program Vodnikovega trga vedno bolj razvija v dveh nivojih: na nivoju tržnice in približno eno etažo nižje, kjer se nahajajo ribarnica, pokrita tržnica v kleti Semenišča ter nova garažna hiša s sanitarijami. Na tem spodnjem nivoju leži tudi Petkovškovo nabrežje.

Most je v novi izvedbi spuščen na nivo Petkovškovega nabrežja, stopnišče pa premaknjeno na desni breg, ob kolonade tržnic. Tu je zaščiteno z nevtralno oblikovano streho, ki povezuje oba niza arkad v kompozicijsko celoto. Prostor se izpod povezanega arkadnega hodnika odpre navzdol proti reki in Petkovškovem nabrežju. V sredini stopnic je zareza, skozi katero vodi kratka klančina navzdol do spodnjega nivoja Vodnikovega trga in pod Plečnikovimi kolonadami do novega poglobljenega atrija ob vhodu v pokrito tržnico v kleti Semenišča. Od tu sta ob Semenišču speljani dve klančini in razgibano stopnišče na zgornji nivo. Poglobljen atrij in klančini enostavno povežejo oba nivoja Vodnikovega trga in obogatijo javni prostor na vstopu v kompleks. Rešijo tudi problem poglobljene lege Semenišča, posebno še ob predpostavki, da bo sedaj poševni Vodnikov trg poravnan z nivojem kolonad, neugledne diferenčne stopnice pa opuščene.

Most, ki je spuščen na nivo Petkovškovega nabrežja, ohranja vedute vzdolž reke. Trokrako razvejanje mostu v dve stopnišči in srednjo klančino reflektira motiv Tromostovja, njegova zaokrožena forma pa polkrožno stopnišče Plečnikovega mostu. Most, ki posnema eliptično obliko in konstrukcijo čolna, se na desnem bregu odmakne od obeh nizov Plečnikove tržnice, na Petkovškovem nabrežju pa se ujame s krivuljo stavbnega niza.