Hotel Brdo,

Hotelski kompleks

ob avtocesti pri Ljubljani

(projekt 2001)