Paviljon L4,

Poslovni objekt, Linhartova promenada

Paviljona L3 in L4 sta geometrijsko identični, zrcalno postavljeni stavbi, ki označujeta vstop v Zupančičevo jamo in obenem členita ozelenjeno Linhartovo promenado v več manjših parkovnih ambientov.

Os Linhartove promenade je tudi vstopna in notranja komunikacijska os obeh paviljonov ter kompozicijska os, ki ju v vzdolžni smeri deli na dva arhitekturno nasprotna pola: ortogonalni kvader, kot refleksija na karejsko zazidavo Zupančičeve jame v ozadju, in na sferično oblikovan volumen, ki nakazuje ustje vstopa ter se prilagaja organskim formam parka. Bivalentna arhitekturna kompozicija ustvarja ambientalno dinamiko in opozarja na rob med grajenim in naravnim ter na racionalno in kreativno komponento delovnih procesov v notranjosti.

Zaradi večje raznolikosti in različnih uporabnikov sta paviljona oblečena v popolnoma različna fasadna plašča. Ortogonalni del paviljona L3 je oblečen v siv tonalit s potenciranimi belimi žilami, obloga sferičnega dela pa je izvedena iz lusk ukrivljenega alucubonda naravne rjavkaste barve. Ortogonalni del paviljona L4 je zidan in ovit v obešeno sekundarno fasado iz nebesno modrega prosojnega stekla (ki delno prekriva notranje okenske odprtine) s poudarjenimi srebrnimi horizontalami, sferični stopničasto oblikovani del pa ima obešeno fasado kontrastne antracitne barve. Obe stekleni fasadi sta proizvod podjetja, ki je uporabnik in lastnik objekta.