Tobačna tovarna Ljubljana,

delavnica

(projekt 2006)

Namen delavnice Tobačna tovarna Ljubljana je bil preveriti urbanistična, programska, arhitekturna in druga izhodišča za reurbanizacijo tega opuščenega industrijskega območja.

V urbanističnem smislu zaradi svoje velikosti in strateške lege na robu mestnega središča predstavlja pomemben prostorski potencial za njegovo razširitev. Predlagali smo, da se okoli celotnega mestnega središča ob glavnih vpadnicah predvidijo močnejši centri večje gostote in višine, ki bi po vzoru pariških mestnih predelov označevali vstope v mesto. V tem kontekstu bi na obravnavanem območju uredili enega takšnih centrov.

Pri historičnem vrednotenju kompleksa nekdanje tovarne smo ugotovili, da je bolj kot grajeno tkivo pomenbna njegova stroga in pravilna urbana struktura. Predlog prenove zato ohranja in v nekaterih delih celo na novo vzpostavlja prvotni talni načrt, za katerega je značilna simetrična kompozicija, postavljena pravokotno na Tržaško cesto. Ohranijo se glavno poslopje in objekti ob Tržaški cesti z močnim historičnim spominom. Proizvodni objekt v notranjosti, ki je dejansko samo okrnjena ponovitev glavnega poslopja, se odstrani, da se sprosti velika zazidalna parcela, kjer je možna izvedba večjega zaključenega gradbenega posega.

V izpraznjen prostor med obstoječimi stavbnimi linijami se vstavi objekt, ki je v parternem delu v celoti zapolnjen, nanj pa so postavljeni posamezni manjši stavbni volumni. Odstranjo se tudi nizka skladišča ob Tivolski in nadomestijo z dolgim poslovno trgovskim objektom. Atrij ohranjene glavne stavbe se zastekli.

V programskem smislu bi bilo območje najprimerneje nameniti potrebam Univerze, ki svoje fakultete nestrateško umešča na razne lokacije na periferiji. Primerne bi bile tudi razne kulturne ustanove ali državna in občinska uprava. Glede na privatno naravo projekta pa je bolj verjetna kombinacija trgovskih in poslovnih površin ter stanovanj urbanega tipa.