Tobačna tovarna Ljubljana,
natečaj 2006

Nova Tobačna tovarna Ljubljana je zasnovana prepoznavno v urbanističnem in arhitekturnem smislu. Z integracijo historičnega in novega naj bi postala nekaj več, nova ikona Ljubljane in glasnica novega obdobja v razvoju mesta, podobno kot je že ob svojem nastanku odstopala od ostalega mestnega tkiva tako po strukturi kot po merilu. Kot eden od kamenčkov v ogrlici potencialnih novih centrov ob mestnem ringu predstavlja ekspanzijski prostor mestnega središča, razširjen metropolitanski del mesta, njena unikatna arhitektura in programska zgostitev pa označuje vstop v ožje mestno središče na pomembni točki mesta, kjer se Tržaška vpadnica priključi na notranji mestni ring..

Ohrani se historična grajena struktura ob Tržaški cesti, ki se ji vlije novo življenje, v notranjosti pa se razvije nova, višja, arhitekturno sodobna in oblikovno prepoznavna zazidava, vendar v okviru značilne ortogonalne talne matrice. Volumen predvidene nove zazidave je zasnovan kot prizma s presekom 16x16m, ki je zgibana v dinamično 3D kompozicijo. Tako nadgradi historično zasnovo ter zagotovi prenovljenemu kompleksu volumensko identiteto. Prizma na delih, kjer leži na tleh, posnema gabarit in višino historičnih objektov ter se jim kontekstualno prilagaja, na vertikalnih delih pa s svojimi dvanajstimi stolpi izžareva dinamiko modernega časa. Avantgardne horizontalne povezave stolpov na zgornjem nivoju vnašajo v urbano kompozicijo izrazito identiteto.

Vzdolž osrednje osi kompleksa so kot kontrast nanizani arhitekturni elementi okroglih oblik, ki poudarjajo kompozicijsko in organizacijsko os ter obogatijo arhitekturni ambient. Območje dopolnjujejo javni prostori: reprezentančni vstopni trg ob Tržaški cesti, pokrit atrij med historičnimi objekti ter osrednji urbani park na mestu, kjer se prepleteta stara in nova zazidava.