Potniška postaja Ljubljana,
natečaj 2008

Nova potniška postaja kot najpomembnejša stavba širšega kompleksa Potniškega centra Ljubljana vnaša v prostor jasno organizacijo. Logično in racionalno prečka železniške tire pod pravim kotom v osi dominantnega historičnega objekta. Na severni strani tirov se zaključi z novim volumnom podobnih dimenzij, ki predstavlja nov severni vhod. Dvignjen in zastekljen južni povezovalni trakt do trgovskega centra se odpira proti Miklošičevi ulici in definira nov postajni trg.

Arhitektura novega postajnega poslopja se bistveno razlikuje od komercialnega centra. Namesto labirinta oblik in zavitih poti, v katerem se obiskovalec brezčasno predaja številnim impulzom, je v novem postajnem poslopju na prvem mestu jasna in racionalna organizacija, ki vodi potnika čim bolj enostavno in hitro do želenega cilja, zadržano arhitekturno oblikovanje pa odraža potrebno reprezentančnost in prepoznavnost. Fasada je zaprta s stekleno steno, pred katero so v zgornjem delu nameščene perforirane plošče iz kortena z motivi različnih logotipov imena Ljubljana.

V primeru naknadne poglobitve tirov se postajna dvorana s celotnim programom uredi na nivoju terena, nadstropja pa prepusti komercialnemu programu. Na mestu sedanje harfe v podaljšku Miklošičeve ulice se uredi novi postajni trg s kratkotrajnim parkiranjem, taksiji in prepletom linij mestnega potniškega prometa. Na območje sedanjih železniških peronov se prestavijo avtobusni peroni. Ob Vilharjevi pa se nad predvideno podzemno garažno hišo namesto avtobusnih peronov zgradi niz nižje poslovne zazidave.