Zupančičeva jama ,

urbanistična ureditev poslovno stanovanjske četrti v Ljubljani 

Avtorji:
Andrej Černigoj
Mojca Švigelj

1. nagrada na javnem natečaju

Nove Stanežiče ,
(natečaj 2005)

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

2.nagrada na javnem natečaju 2005

BTC Gradis ,

poslovno trgovski center

BTC, Ljubljana

(projekt 2006)

Avtorji:
Andrej Černigoj

Škofovi zavodi ,

Urbanistična zasnova novega naselja v Šentvidu, Ljubljana

(projekt 2005)

Avtorji:
Andrej Černigoj

Parmova ,

urbanistična in arhitekturna zasnova območja ob Parmovi ulici v Ljubljani

(2008)

Avtorji:
Dejan Bevc
Andrej Černigoj

Komenskega ,
urbanistično arhitektonska rešitev območja ob Komenskega ulici v Ljubljani

Avtorji:
Jadranka Grmek
Andrej Černigoj

Elektro ,
urbanistično arhitektonska rešitev območja med Čufarjevo in Slomškovo ulico v Ljubljani

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

Titova cesta ,

urbanistična ureditev ceste z obrobjem od Tivolske ceste do Ruskega carja

(projekt 1996)

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

Center Medvod ,

urbanistična zasnova novega središča naselja

na sotočju Save in Sore

(projekt 1979)

delno realizirano

Avtorji:
Andrej Černigoj

Mestno središče Kranja ,
Natečaj za urbanistično-arhitektonsko ureditev mestnega središča Kranja

Avtorji:
Andrej Černigoj
Mojca Švigelj

2. nagrada na javnem natečaju 1987

Osrednji del Celja ,
Republiški natečaj za programsko-urbanistično zasnovo odrednjega dela Srce v Celju

Avtorji:
Andrej Černigoj
Mojca Švigelj

1. nagrada na javnem republiškem natečaju 1978

Zeleni log ,
republiški natečaj za idejne zasnove enodružinske stanovanjske gradnje v strnjeni zazidavi

Avtorji:
Andrej Černigoj
Mojca Švigelj Černigoj

odkup na javnem natečaju 1981

Novi Osijek ,
Zvezni natečaj za idejno urbanistično rešitev novega dela Osijeka

Avtorji:
Andrej Černigoj
Peter Bassin
Borut Šajn

Breda Mihelič
Bogdan Milavec
Meta Rainer
Tomo Štefe

3. nagrada na natečaju 1983

Severni Mostar ,
Zvezni natečaj za idejno urbanistično ureditev severne smeri razvoja Mostarja

Avtorji:
Andrej Černigoj
Peter Bassin
Borut Šajn

Breda Mihelič

odkup na natečaju 1985

Novi Beograd ,
mednarodni natečaj za izboljšanje urbane strukture Novega Beograda

Avtorji:
Andrej Černigoj
Peter Bassin
Borut Šajn

odkup na mednarodnem natečaju 1986