Zeleni log,
republiški natečaj za idejne zasnove enodružinske stanovanjske gradnje v strnjeni zazidavi

Kompozicijsko strnjena »delavska vas« na robu Ljubljanskega barja je alternativa današnjemu načinu predmestne zazidave, kjer se manjše stereotipne skupine individualnih hiš množijo v neskončne, brezizrazne preproge.
Kot podlaga za raznovrstnejšo razporeditev delavskih stanovanjskih hiš na robu mesta in za oblikovanje kompozicijske celote z lastno identiteto sta služila talna načrta Štanjela in Sv. Križa na Krasu. Talna načrta obeh kraških vasi, nastalih v povsem drugačnem zgodovinskem in prostorskem okolju, sta namenoma in zavestno uporabljena iztrgana iz konteksta, vendar le kot pripomoček za zagotavljanje drobnega, človeškega merila, nestereotipnosti in zaključene kompozicije.
Večina hiš je tipizirana, pestrost zazidave pa je dosežena z njihovimi raznolikimi položaji in ureditvami parcel ter z nekaj unikatnimi stavbami na ključnih mestih, kot so vogali in razpotja.