Califit,
zasnova notranje ureditve trgovine v stanovanjsko poslovni stavbi Trnovska vrata Barjanska cesta, Ljubljana (projekt 2007)