Parmova ,

urbanistična in arhitekturna zasnova območja ob Parmovi ulici v Ljubljani

(2008)

Avtorji:
Dejan Bevc
Andrej Černigoj

Šentjur 2020 ,

urbanistična in arhitekturna zasnova osrednjega dela Šentjurja

(2008)

Avtorji:
Dejan Bevc
Projektni tim:
Dejan Bevc udia, Ina Pravica mia

Medno ,

urbanistična in arhitekturna zasnova turističnega centra- hoteli, wellness

(2009)

Avtorji:
Dejan Bevc
Projektni tim:
Dejan Bevc udia, Ina Pravica mia

Pobrežje ,
poslovno stanovanjska zazidava (variantna rešitev 2008)

Avtorji:
Dejan Bevc
Projektni tim:
Dejan Bevc udia
Ina Pravica mia