Parmova,

urbanistična in arhitekturna zasnova območja ob Parmovi ulici v Ljubljani

(2008)