Medno,

urbanistična in arhitekturna zasnova turističnega centra- hoteli, wellness

(2009)