Pobrežje,
poslovno stanovanjska zazidava (variantna rešitev 2008)