Pokopališče polje ,
Variantna rešitev
2013

Avtorji:
Jadranka Grmek

Regentova Ulica ,
Variantna rešitev
2013

Avtorji:
Jadranka Grmek

Parmova ulica ,
Variantna rešitev
2012

Avtorji:
Jadranka Grmek

Partnersvo Celovška ,
Natečaj
2012

Avtorji:
Jadranka Grmek

Nove Stanežiče ,
(natečaj 2005)

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

2.nagrada na javnem natečaju 2005

Komenskega ,
urbanistično arhitektonska rešitev območja ob Komenskega ulici v Ljubljani

Avtorji:
Jadranka Grmek
Andrej Černigoj

Elektro ,
urbanistično arhitektonska rešitev območja med Čufarjevo in Slomškovo ulico v Ljubljani

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

Titova cesta ,

urbanistična ureditev ceste z obrobjem od Tivolske ceste do Ruskega carja

(projekt 1996)

Avtorji:
Andrej Černigoj
Jadranka Grmek

Korotansko naselje