Kokra,

urbanistična in arhitekturna zasnova območja Stare Save v Kranju

(projekt 2010)

Poslovno stanovanjska zazidava Kokra bo imela velik pozitivni vpliv na dokončno izoblikovanje modernega središča Kranja, saj predvideva sanacijo neuglednega industrijskega območja stare Save. Območje se bo odprlo za javnost, uredil se bo dostop do kanjona Kokre in rekreacijskih površin, mestno središče bo obogateno z novo trgovsko in gostinsko ponudbo pa tudi s sodobnimi urbanimi stanovanji in podzemno garažo, ki bo dokončno uredila mirujoči promet v tem predelu. Poleg tega bo nova zazidava po izgradnji severne vpadnice označevala vstop v središče Kranja.

Nova zazidava jasno izoblikuje rob mestnega platoja oziroma pomola Kranja, njegove največje reliefne zanimivosti, ki je bil s postavitvijo stare Save zabrisan. Poleg tega reflektira sosednjo srednjeveško zazidavo, kjer se na ozelenjenih terasah prepletata narava in mesto. Členjena je na spodnji terasasti del ter na stavbne volumne nad mestnim platojem.

Spodnji del obsega tri delno vkopane etaže garaž, ki so na zunanji strani proti Kokri zaključene s terasnimi stanovanji. Terasasti del je oblikovan kot preplet intenzivnega zelenja (popenjalke, grmičevje, manjše drevje) in na tem mestu izkopanega konglomerata v obliki razgibane strukture korit in opornih zidov. Tu se proti Kokri spušča promenada, ki dopolnjuje obstoječo pot, ki poteka od občine proti Savi, in tako poveže obe reki.

Stavbni volumni nad platojem imajo v pritličju poslovno trgovski program, v nadstropjih pa stanovanja, ki, tako kot terasna stanovanja spodaj, izkoriščajo prelepe poglede proti Karavankam in kanjonu Kokre. Stavbne mase se ob Gregorčičevi cesti podrejajo merilu Globusa in modernega centra Kranja, na robu platoja pa se prelijejo v drobnejšo in bolj razgibano strukturo po vzoru stare srednjeveške zazidave.