Bolnišnica Topolšica,

idejna zasnova prostorskega razvoja bolnišničnega kompleksa v Topolšici

(projekt 2010)

Predlog kompleksne prostorske posodobitve Bolnišnice Topolšica temelji na izdelanem strateškem dolgoročnem planu razvoja njene dejavnosti v širši regiji. Postala naj bi specializirana pljučna bolnišnica za vzhodno Slovenijo, specializirana negovalna bolnišnica, »poliklinika« za potrebe regije ter krizna bolnišnica.

Dejavnost bolnišnice, ki je sedaj prostorsko precej razpršena, se bo po rekonstrukciji skoncentrirala na ožjem območju bolnišnice, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu delu ter bo odprlo večje možnosti financiranja rekonstrukcije.

Predlagano je, da se v urbanistični zasnovi ohrani koncept treh objektov, Planike, Smrečine in Vile Breda, ki so postavljeni v prostrano naravno okolje, v privlačen zelen ambient na južnem pobočju male vzpetine, obkrožene z gozdom. Planika, ki stoji na najvišjem, dominantnem mestu, ostane osrednja stavba bolnišnice z večino funkcij, ki so na ta način optimalno povezane. Stavba se prenovi in dozida v obsegu, ki ne bo preglasil naravnega zelenega okolja. Smrečina, ki leži 100m stran oziroma 25m nižje na pobočju in trenutno ni v uporabi ter žalostno propada, postane »regionalna poliklinika« s specialističnimi ambulantami v sodelovanju s sosednjimi bolnišnicami in koncesionarji. Stavbo se prenovi in dozida, dva dotrajana trakta pa poruši. Vilo Breda, ki je kulturni spomenik, se preuredi v muzej ter center odličnosti. Dopolni in izboljša se tudi zunanjo in prometno ureditev kompleksa bolnišnice.

Kot glavni identifikacijski arhitekturni element Bolnišnice Topolščica in usmerjevalec je predlagan konzolen, organsko zaobljen zaključek obeh novih vhodnih prizidkov Planike in Smrečine. Oblečen je v belo pločevino in podprt z zaveso tankih belih kovinskih lamel. V enaki beli pločevini sta tudi oba zadnja prizidka, tako da je dosežena jasna členitev podaljšane stavbne mase.