Vile Aero,

urbanistična in arhitekturna zasnova stanovanjske zazidave na območju Aero v Celju

(vabljeni natečaj 2010)

Vile Aero na opuščenem proizvodnem območju Aero so zasnovane kot kolektivna stanovanjska gradnja višjega razreda, ki bo nudila tudi nekatere prednosti individualne hiše. Namenjena je uporabnikom, ki se ne želijo ukvarjati z vzdrževanjem individualne hiše, želijo pa si bistveno večje udobje, kot ga nudi klasična kolektivna gradnja.

Izbrana je tipologija treh tipov večstanovanjskih vil, ki so postavljene v intenzivno ozelenjeno okolje okoli osrednjega gozdička. Gozd v sredini in posamezna drevesa med objekti skrbijo za stalno ugodno mikroklimo, pomirjujoče poglede iz stanovanj in preprečujejo moteče poglede med objekti. Vile na zunanji strani mejijo na urbaniziran svet obodnih ulic. Tu je več življenjskega utripa, k čemur pripomorejo različni lokali, široki pločniki z zelenicami in drevoredi, manjši stranski trgi ter kratkotrajno parkiranje ob cesti. V zalivih peščevih površin so v urbano življenje integrirana tudi različna igrišča za najmlajše.

Arhitektura nove vilske četrti zasleduje čim večjo raznolikost, s katero poskuša v sicer kolektivni formi ohraniti čim večjo individualnost posameznih stanovanj. Uporabljeni so trije osnovni tipi stavb v variantnih izvedbah, ki jih narekuje njihova različna pozicija v vilski četrti. Poleg tega so znotraj posameznega tipa stanovanja možne individualizacije z opcijskimi dodatki oziroma manjšimi variacijami izvedbe.

Individualizacija kolektivne forme se odraža tudi navzven v sodobnih dinamičnih kompozicijah fasad, poleg tega je za vsak tip vile predlagana različna obloga: nepoliran kamen ali terracotta, horizontalno položeni pasovi Acubonda, imitacija lesenih plošč. Stavbne mase posameznih vil so detajlneje artikulirane po metodi odvzemanja stavbnega volumna za lože in terase, ki prispevajo k višjemu nivoju stanovanj.