Cukrarna,

arhitekturna in urbanistična zasnova Upravnega središča Ljubljana

(natečaj 2009)

Upravni kompleks Cukrarna programsko in arhitekturno določa značaj novega urbanega centra ob mestnem ringu na točki, kjer Ljubljanica in Poljanska cesta izstopata iz ožjega mestnega središča. Tu so na enem mestu združene mestna, državna in bodoča regijska uprava.

Nova zazidava ima enotno višino 18m in podobno obdelane fasade (drobno strukturo različnih, bolj ali manj prosojnih in nepravilno razporejenih fasadni elementov). Tako poveže in umiri heterogene arhitekturne fragmente obstoječe zazidave. Ob pomembno križišče Poljanske ceste z ringom sta kot kontrast in označevalec širšega prostora postavljeni dve vertikali višine 70m. Označujeta nova vzhodna mestna vrata na izteku vedno močnejše Litijske vpadnice in sporočata, da se je kompaktnejši osrednji del mesta razširil do ringa tudi na do sedaj podhranjeni vzhodni strani. Prenovljeni historični objekti so obravnavani kot dragulji v kompleksni kompoziciji nove moderne zazidave, zato je vanje umeščen najbolj reprezentančen program (kabinet župana, muzej, Zgodovinski arhiv). Obnovljen park pred Cukrarno dobi lepo enotno novo fasado, ki zakrije Severjevo garažno hišo. Ta ostane odprta proti ringu, ki ji je pomensko bližje (motorni promet).

Kompleks v vzdolžni smeri povezuje nadkrita pešpot, ki poteka vzopredno z Ljubljanico po arkadnem hodniku ob parku, se pod cesto nadaljuje v zanimiva atrija s trgovskim in gostinskim programom, ki nastaneta za poslopjem Cukrarne, in se na koncu izteče v Živinozdravsko ulico, ki ima potencial spontane urbane prenove. Glavna povezava za pešce in kolesarje v prečni smeri je v podaljšku novega spodnjega mostu preko Ljubljanice. Višinski preskok do Poljanske ceste je premoščen z velikim arhitekturno izoblikovanim javnim stopniščem ob Severjevi garaži.