C23,

poslovno stanovanjski objekt v Zupančičevi jami v Ljubljani

(vabljeni natečaj 2009)

Stavba C23 sledi strukturi obstoječe zazidave Zupančičeve jame, kjer so v osrednjem koničnem delu prečno postavljene stavbne mase. Predlagana je še tretja prečno postavljena stavba, ki bi med Štihovo in Neubergerjevo ulico formirala nov kare. Tako bi bilo zagotovljeno optimalno osončenje obstoječih stanovanjskih objektov in nove stavbe ter preprečeni nezaželenih pogledi v sosednja stanovanja.

Stavbo sestavlja stanovanjski del ob mirni Neubergerjevi ulici in trgovski parter, ki zavzema preostalo površino kareja. Tu je predvidena večja sodobna živilska trgovina oziroma supermarket, ki trenutno manjka v sicer izjemno pestri trgovski, gostinski in storitveni ponudbi Zupančičeve jame. Introvertiran program supermarketa je pomaknjen v notranjosti parterja, ulični prostor ob Vurnikovi ulici popestri vrsta manjših lokalov, ob Avčinovi pa obstoječi poslovni kubusi. Vhod v supermarket je izpod arkad na osrednjem trgu, vhodi v stanovanjski del pa so iz Neubergerjeve na drugi strani kareja, tako da vrvež trgovskega dela stanovalcev ne moti.

Na strehi trgovskega parterja je ozelenjen, parkovno urejen interni atrij. Namenjen je stanovalcem novega objekta, posredno pa tudi stanovalcem v obstoječih stavbah na njegovem obodu, saj izboljšuje mikroklimo in nudi lepe poglede na zelenje.

Arhitektura stanovanjskega dela zagotavlja višji nivo bivanjske kulture in ima sodoben arhitekturni izraz. Polna fasada v zlatem kovinskem odtenku (kovinske plošče ali kamen) je ovita okoli zunanjih strani stavbe, proti notranjosti kareja pa popolnoma odprta oziroma se s sistemom poljubno razporejenih drsnih panelov na zunanjem robu lož prilagaja trenutnim vremenskim pogojem. Glavna fasada na Neubergerjevo ulico se na višini venca sosednjih stavbnih blokov subtilno zalomi navznoter in kljub svoji oblikovni celovitosti reflektira členjenost na osnovni stavbni volumen in na »strešni del« s terasnimi stanovanji.