Jadranska vrata,

poslovni objekt

Tržaska cesta, Ljubljana

(vabljeni natečaj 2010)

Poslovna palača Jadranska vrata bo obeležila strateško točko jugozahodnega vstopa v mesto. Arhitekturni izraz je pogojen z dejstvom, da se tukaj iz Ljubljane odpeljemo »na morje« oziroma se »z morja« pripeljemo. Zato ima pridih mediterana: velike bele ploskve, potiskane s teksturo morskih fosilov, lahkotnost konzolnih previsov, kontrasti polnega in praznega, svetlega in temnega, navidez naključna in »nedokončana« kompozicija enostavnih volumnov brez strešnih zaključkov…

Stavba je zasnovana kot dinamičen ortogonalni preplet stavbnih volumnov, rezultat odvzemanja modulov 8x8x8m od namišljene kocke s stranico v velikosti sedmih modulov (56m). Odvzemanje modularnih volumnov sledi zakonitostim prostorskega konteksta in predpostavljenega programa. Končna kompozicija s svojo sproščenostjo zagotavlja fleksibilnost zasnove v času nadaljnjega projektiranja in fleksibilnost uporabe zgrajenega stavbnega volumna.

Postavitev stavbnega volumna v prostor Tržaške ceste sledi gradbeni liniji obstoječih objektov Grude in ustvarja pred stavbo širok, ozelenjen obulični prostor za pešca, ki ga tako pomembna stavba zahteva. Stavba se po višini prilagaja ustaljenim ljubljanskim višinam, ki bodo sčasoma izoblikovale tudi ta mestni del in ga spremenile iz nedoločene predmestne zazidave v kvaliteten urbani ambient.

Poslovna palača je v zasnovi programsko popolnoma fleksibilna. V parterju so vhodi v poslovne etaže ter dopolnilne dejavnosti (gostinstvo, storitve), ki ustvarjajo urbani utrip in dopolnjujejo poslovno dejavnost v nadstropjih. Parter obsega tudi obsežnejše pokrite poljavne površine, ki se lahko izrabijo za gostinske vrtove in najrazličnejše dogodke na prostem. Nadstropja so načrtovana kot popolnoma fleksibilen prostor, ki lahko sprejme najrazličnejše dejavnosti (poslovne, izobraževalne, hotel...).